Ortotrooppinen lineaarikimmoinen materiaalimalli

Kirjoittajat

  • Kari Kolari Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • Reijo Kouhia Tampereen yliopisto

Avainsanat:

lineaarikimmoinen materiaalimalli, ortotropia, invariantit, muodonmuutosenergia, jännitysenergia, termodynaamiset rajoitteet, kimmokertoimien monotonisuusehdot

Abstrakti

Artikkelissa johdetaan lineaarisesti kimmoisan ortotrooppisen materiaalimallin konstitutiivinen yhtälö invarianttiteorian avulla koordinaatistoriippumattomassa muodossa. Ortotrooppinen symmetriaryhmä määritellään kolmen ortogonaalisen yksikkövektorin avulla. Ortotrooppisen aineen invarianttikanta koostuu seitsemästä invariantista, joiden avulla jännitys\-energian tai vastaavasti venymäenergian lausekkeet voidaan konstruoida. Materiaaliparametrien termodynaamiset rajoitteet ja kimmokertoimien monotonisuusehdot johdetaan. Esimerkkeinä tarkastellaan balsapuuta, douglaskoivua, sekä reiden ja säären tiivisluun parametreja.

Osasto
Djebar Baroudin ja Jari Laukkasen muistonumero

Julkaistu

2023-12-29

Viittaaminen

Kolari, K., & Kouhia, R. (2023). Ortotrooppinen lineaarikimmoinen materiaalimalli. Rakenteiden Mekaniikka, 56(4), 146–160. https://doi.org/10.23998/rm.137490