Lehden julkaiseminen on aloitettu vuonna 1968. Lehti julkaisee artikkeleita sekä suomen että englannin kielellä. Lisäksi suomenkielisistä artikkeleista on erillinen 'English Summary'. Lehti leviää Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kautta kansainvälisille foorumeille.

Erityisesti nuorten tutkijoiden kirjoitukset ovat tervetulleita. Suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tehdään runsaasti opinnäytetöitä, joista tämän lehden lukijat ovat kiinnostuneita. Rakenteiden mekaniikka pyrkii julkaisemaan artikkeleita myös seuran tilaisuuksissa pidetyistä esitelmistä. Toivomme saavamme lisää käsikirjoituksia lehteen julkaistavaksi, jotta Rakenteiden Mekaniikka -lehti voisi ilmestyä useammin ja siten entistä paremmin edistää rakenteiden mekaniikan tutkimusta ja kehitystä.

Ennen artikkelin kirjoittamista kannattaa tutustua kirjoitusohjeisiin.  Ohjeet löytyvät lehden vanhoilta verkkosivuilta http://rmseura.tkk.fi/rmlehti/

Käsikirjoituksen lähettämisellä Rakenteiden Mekaniikka -lehteen kirjoittaja/kirjoittajat sallivat mahdollisen hyväksytyn artikkelin julkaisemisen lehden verkkosivulla.

Rakenteiden Mekaniikka -lehti on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Kaikki lehteen lähetetyt käsikirjoitukset vertaisarvioidaan vähintään kahdella arvioitsijalla ja arviointiprosessi noudattaa Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta.

 

 

VAPAA SAATAVUUS

Rakenteiden Mekaniikka -verkkolehti toimii vapaa saatavuus (open access) -periaatteella ja uusin numero on välittömästi saatavilla elektronisessa muodossa. Artikkelit julkaistaan Creative Commons -lisenssillä BY-SA 4.0. Tietoa CC-lisensseistä löytyy linkistä CC-lisenssit.