https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/issue/feed Rakenteiden Mekaniikka 2022-05-23T00:00:00+03:00 Jarkko Niiranen jarkko.niiranen@aalto.fi Open Journal Systems <p>Jo vuodesta 1968 Rakenteiden Mekaniikka -lehden aiheina ovat olleet kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka ja sovellukset. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottoridynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, elementtimenetelmät ja -analyysi, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus. Lehti julkaisee lisäksi lyhyitä kommentteja sekä kirjallisuuskatsauksia.</p> https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/111123 Some observations on the numerical solution of the Ottosen-Stenström-Ristinmaa high-cycle fatigue model 2022-04-21T11:34:53+03:00 Osmo Kaleva osmo.kaleva@gmail.com Heikki Orelma heikki.orelma@tuni.fi <p>Some years ago, Ottosen, Stenström and Ristinmaa introduced a high-cycle fatigue model based on the continuum approach. The model is formulated as a fully implicit differential equation and an ordinary differential equation. The corresponding numerical solutions are compared. We demonstrate pitfalls in the process so that appliers are able to avoid these problems. Especially,<br />we show that the results depend on the initial value of the evolution equation. We propose a method to choose such an initial value that the estimated Wöhler curve fits the measured data.</p> 2022-05-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Osmo Kaleva, Heikki Orelma https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/115625 Poikittaisisotrooppinen lineaarikimmoinen materiaalimalli 2022-04-21T20:35:16+03:00 Kari Kolari kari.kolari@vtt.fi Reijo Kouhia reijo.kouhia@tuni.fi <p>Artikkelissa johdetaan lineaarisesti kimmoisan poikittaisisotrooppisen materiaalimallin konstitutiivinen yhtälö invarianttiteorian avulla koordinaatistoriippumattomassa muodossa. Poikittaisisotrooppisen kimmoisan aineen jännitysenergia tai vastaavasti venymäenergia<br>riippuu viidestä invariantista, kolmesta jännitystensorin invariantista ja kahdesta jännityksen ja rakennetensorin tulon invariantista, tai venymäenergian tapauksessa kolmesta venymätensorin invariantista ja kahdesta venymän ja rakennetensorin tulon invariantista.</p> 2022-05-23T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Reijo Kouhia, Kari Kolari