https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/issue/feed Rakenteiden Mekaniikka 2021-06-14T19:18:33+03:00 Jarkko Niiranen jarkko.niiranen@aalto.fi Open Journal Systems <p>Jo vuodesta 1968 Rakenteiden Mekaniikka -lehden aiheina ovat olleet kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka ja sovellukset. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottoridynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, elementtimenetelmät ja -analyysi, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus. Lehti julkaisee lisäksi lyhyitä kommentteja sekä kirjallisuuskatsauksia.</p> https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/99648 A simple technique for unstructured mesh generation via adaptive finite elements 2021-03-05T23:40:37+02:00 Tom Gustafsson jkinnala@gmail.com <p>This work describes a concise algorithm for the generation of triangular meshes with the help of standard adaptive finite element methods. We demonstrate that a generic adaptive finite element solver can be repurposed into a triangular mesh generator if a robust mesh smoothing algorithm is applied between the mesh refinement steps. We present an implementation of the mesh generator and demonstrate the resulting meshes via examples.</p> 2021-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Tom Gustafsson https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/103377 Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen väsymisanalyysissä 2021-04-08T19:32:00+03:00 Ilkka Valkonen ilkka.valkonen@stressfield.fi <p>Artikkelissa esitetään menetelmät väsymisdatan ja yksikkökuormien yhdistämisestä ja sen käytöstä avoimen lähdekoodin FEM-ohjelmistojen yhteydessä väsymisvaurion selvittämiseksi. Kirjallisuudesta löytyvän esimerkin ja ohjelmalla lasketut tulokset olivat lähellä toisiaan. Avoimen lähdekoodin tarjoamat ratkaisut ovat siis varteenotettavia moniaksiaalisen väsymisen analysoinnissa.</p> 2021-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Ilkka Valkonen https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/91027 Sandwich-paneeleilla tuettujen sauvojen nurjahdusanalyysi 2021-01-14T14:32:08+02:00 Markku Heinisuo markku.heinisuo@tuni.fi <p>Artikkelissa esitetään analyyttinen menetelmä sandwich-paneleilla tuetun sauvan analyysiin. Menetelmä, joka perustuu neljännen kertaluvun differentiaaliytälöiden ratkaisuihin, soveltuu paneleilla tuettujen sauvojen analyysiin käytännön tilanteissa. Menetelmän käyttökelpoisuus esitellään perustuen kokeisiin ja elementtimetelmän tuloksiin. Uusia tuloksia esitetään tasonurjahdustapauksiin ja P-delta-analyysiin kimmoisessa tilassa. Tarkka elementtimenetelmä formulaatio esitetään mutkikkaampien tapausten ratkaisuun.</p> 2021-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Markku Heinisuo