https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/issue/feed Rakenteiden Mekaniikka 2021-11-15T20:40:44+02:00 Jarkko Niiranen jarkko.niiranen@aalto.fi Open Journal Systems <p>Jo vuodesta 1968 Rakenteiden Mekaniikka -lehden aiheina ovat olleet kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka ja sovellukset. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottoridynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, elementtimenetelmät ja -analyysi, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus. Lehti julkaisee lisäksi lyhyitä kommentteja sekä kirjallisuuskatsauksia.</p> https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/100697 Parabolic tendons in prestressed concrete - how accurate are equivalent loads? 2021-03-30T07:32:42+03:00 Matti Pajari matti.pajari@berakon.fi <p>The mechanical effects of a parabolic tendon can be modeled replacing the tendon by external loads applied to the concrete. The intensity of these loads depends on the prestressing force <em>P</em> and curvature of the tendons. These two factors are also interrelated because the losses of prestress vary with the curvature. The structural analysis can be simplified by approximating that the line load against the tendon, able to maintain the initial parabolic form of the tendon and called equivalent load, is constant, perpendicular to the centroidal axis of the beam and equal to <em>P/R</em> where <em>R</em> is the radius of curvature of the parabola at its vertex. This approximation is one of the key issues in the textbooks but normally not properly justified. In this paper, the mathematical background for the approximation is formulated. Some typical tendon layouts are analyzed to evaluate the approximation error. The error proved to be insignificant for simple beams. For cantilever and continuous beams more accurate methods in the final design are recommended.</p> 2021-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Matti Pajari https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/107342 Purkautumiskerroin 2021-06-14T19:36:10+03:00 Eero-Matti Salonen eeromatti.salonen@gmail.com Rauno Holopainen rauno.holopainen@metropolia.fi <p>Painovoimaisen ilmanvaihdon käsitettä purkautumiskerroin selostetaan erityisesti kontrollitilavuustarkastelujen avulla mekaanisen energian taseen periaatetta soveltamalla. Yksinkertainen esimerkkitapaus esitetään. Alan terminologiaa kommentoidaan. Artikkeli on aiheeltaan opetuksellinen.</p> 2021-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Eero-Matti Salonen, Rauno Holopainen