https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/issue/feed Rakenteiden Mekaniikka 2019-08-23T15:59:30+03:00 Jarkko Niiranen jarkko.niiranen@aalto.fi Open Journal Systems <p>Jo vuodesta 1968 Rakenteiden Mekaniikka -lehden aiheina ovat olleet kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka ja sovellukset. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottoridynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, elementtimenetelmät ja -analyysi, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus. Lehti julkaisee lisäksi lyhyitä kommentteja sekä kirjallisuuskatsauksia.</p> https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/75287 Numerical modelling of heat generation during shear band formation in rock 2019-08-17T14:47:22+03:00 Timo Saksala timo.saksala@tut.fi Martina Pressacco martina.pressacco@tuni.fi Sami Holopainen sami.holopainen@tuni.fi Reijo Kouhia reijo.kouhia@tuni.fi <p>This article gives a computational continuum mechanics answer to a question of how much heat is generated, in terms of temperature rise, during controlled shear band formation in a rock like material. This problem is treated as adiabatic heating due to mechanical dissipation at the material point level. Assuming that only the compressive strength of the rock is temperature dependent, the coupled system of the constitutive equations and the adiabatic heat equation can be solved as a second order polynomial equation for the viscoplastic multiplier at an integration point. A Mohr-Coulomb viscoplastic model with linear softening is employed for rock material description. Numerical simulations of a 2D strip under uniaxial compression at strain rates up to 10 1/s show that the temperature rise in a rock like material with a compressive strength of 100 MPa is less than two degrees.</p> 2019-08-15T18:24:59+03:00 Copyright (c) 2019 Timo Saksala,Martina Pressacco,Sami Holopainen,Reijo Kouhia https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/75618 Moniaksiaalisen kuormitushistorian ääriarvopistedatan sykliluokitus Wang-Brown-menetelmän avulla 2019-08-17T14:47:49+03:00 Alexei Yanchukovich alexei.yanchukovich@lut.fi Antti Ahola antti.ahola@lut.fi Timo Björk timo.bjork@lut.fi <p>Artikkelissa esitetään moniaksiaalisen väsyttävän kuormituksen aikahistorian sykliluokitusta Wang–Brown-menettelyllä ja sen soveltamista ääriarvopistesuodatettuun dataan. Perinteisen yksiaksiaalisen kuormitushistorian sykliluokitus aloitetaan datan ääriarvopistesuodattamisesta eli ennen sykliluokitusta datasta poistetaan kaikki muu paitsi ääriarvopisteet. Moniaksiaalisen kuormituksen tapauksessa pelkän ääriarvopistedatan käyttö voi johtaa ongelmatilanteisiin Wang–Brown-sykliluokituksen käytön yhteydessä. Potentiaaliset ongelmatilanteet eivät ole vain teoreettisesti mahdollisia erikoistapauksia, vaan voivat olla esimerkiksi pyörivien koneenosien hyvin tyypillisiä kuormituksia. Työssä on esitetty ääriarvopistedatan Wang–Brown-sykliluokituksen käyttöön liittyvät potentiaaliset ongelmatilanteet sekä mahdolliset keinot niiden välttämiseksi.</p> 2019-07-12T18:39:01+03:00 Copyright (c) 2019 Alexei Yanchukovich,Antti Ahola,Timo Björk https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/75741 Essee teknillisen mekaniikan tutkimuksen eettisistä kysymyksistä ja haasteista 2019-08-17T14:48:17+03:00 Tero Frondelius tero.frondelius@gmail.com Antti Mäntylä antti.mantyla@wartsila.com Joona Vaara joona.vaara@wartsila.com <p>Artikkeli on koostettu kolmesta kurssin 920002J, Tieteellinen tutkimus ja etiikka, kevään 19.03.–10.04.2018 esseestä, jotka käsittelevät tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja haasteita. Teknillisen mekaniikan alalla tieteen etiikasta keskustellaan aivan liian vähän, ja tämän artikkelin tarkoituksena on toimia keskustelun avaajana toivottavasti samalla tuoden myös uusia näkökulmia aiheeseen. Osa näistä eettisistä asioista on Suomessa syntyneelle, eläneelle ja suomalaisen arvomaailman omaavalle henkilölle itsestäänselvyyksiä.</p> 2019-07-12T18:36:30+03:00 Copyright (c) 2019 Tero Frondelius,Antti Mäntylä,Joona Vaara https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/75937 Behavior of the Abaqus CDP model in simple stress states 2019-08-23T15:59:30+03:00 Alexis Fedoroff alexis.fedoroff@vtt.fi Kim Calonius kim.calonius@vtt.fi Juha Kuutti juha.kuutti@vtt.fi <p align="LEFT">In order to use the Abaqus Concrete Damaged Plasticity (CDP) material model in simulations of reinforced concrete structures, one has to understand the effect of various parameters of the material model. Although most of the material parameters can be determined from standard concrete tests, some parameters need more advanced tests to be determined. In impact simulations, one often has only limited material data available, and it makes therefore sense to study the parameter sensitivity of the material model in order to fi x realistic parameter values. In this paper, the sensitivity of the simulation response with respect to two model<br>parameters is studied: the dilation angle and the tensile to compressive meridian ratio. The sensitivity study is performed in three simple but representative stress states: the uniaxial tension state, the confi ned uniaxial compressive state and the pure shear state. Finally, it is discussed how these simple stress states relate to the element removal criteria, which is necessary in simulations involving fragmentation.</p> 2019-07-12T18:32:30+03:00 Copyright (c) 2019 Alexis Fedoroff https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/76251 Patentability of mathematical modelling and simulation methods 2019-08-17T14:49:11+03:00 Sami Holopainen sami.holopainen@tut.fi Olli-Pekka Piirilä olli-pekka.piirila@prh.fi Antti Salmela antti.salmela@prh.fi <p>”Patentability” refers to conditions laid down by law on what can be patented and what cannot. In this <br>study, changes in the patentability of simulation methods are compared with the rapid development of <br>computational science since 1970’s. Although technological progress has caused computational simulation <br>and modelling methods to grow to an everyday tool of technology, these methods have traditionally been <br>excluded from patentability as “non-technical subject matter” or “abstract ideas”. We describe the changes <br>in patentability criteria in Europe and in the USA, and illustrate the development of patenting activity <br>during the last decade. Practisers should be aware of these changes, and investigate the possibilities they <br>might offer.</p> 2019-07-12T18:28:46+03:00 Copyright (c) 2019 Sami Holopainen,Olli-Pekka Piirilä,Antti Salmela