https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/issue/feed Rakenteiden Mekaniikka 2020-01-08T17:37:46+02:00 Jarkko Niiranen jarkko.niiranen@aalto.fi Open Journal Systems <p>Jo vuodesta 1968 Rakenteiden Mekaniikka -lehden aiheina ovat olleet kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen ja kokeellinen mekaniikka sekä näihin liittyvä matematiikka ja sovellukset. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, monikappaledynamiikka, virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, rakenteiden ja koneiden suunnittelu ja mitoitus, rakenteiden optimointi, rakenteiden toimivuus ääritilanteissa, älykkäät koneet ja rakenteet, värähtelymekaniikka, kontaktimekaniikka, roottoridynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, termomekaniikka, maa- ja kallioperän mekaniikka, rakenteiden materiaalitekniikka, uudet materiaalit, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, elementtimenetelmät ja -analyysi, biomekaniikka, mikromekaniikka, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset sekä mekaniikan ja lujuusopin opetus. Lehti julkaisee lisäksi lyhyitä kommentteja sekä kirjallisuuskatsauksia.</p> https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/88696 Esipuhe 2020-01-01T09:50:23+02:00 Jarkko Niiranen jarkko.niiranen@aalto.fi 2019-12-31T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Jarkko Niiranen https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/76141 Long-term operation of a boiling pressure vessel and its internals 2020-01-08T17:37:46+02:00 Otso Cronvall otso.cronvall@vtt.fi <p>This study concerns the long-term operation (LTO) of a boiling water reactor (BWR) reactor pressure vessel (RPV) and its internals. The main parts of this study are: survey on the susceptibility to degradation mechanisms, and computational time limited ageing analyses (TLAAs). The ageing of nuclear power plants (NPPs) emphasizes the need to anticipate the possible degradation mechanisms. The BWR survey on the susceptibility to these mechanisms uses the RPVs and significant internals of the Olkiluoto power plant units OL1 and OL2 as a pilot project. For the components that screened in, the potential to brittle, ductile or other degradation is determined. This was carried out by applying structural mechanics and fracture mechanics procedures. Only some most significant cases and results are presented here.</p> 2019-12-31T12:45:04+02:00 Copyright (c) 2019 Otso Robert Cronvall https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/76267 Bonded CFRP to high strength steels 2020-01-01T09:48:27+02:00 Mohsen Amraei mohsen.amraei@monash.edu Lingjia Zong ljzon1@student.monash.edu Antti Ahola antti.ahola@lut.fi Timo Björk timo.bjork@lut.fi <p>Research on the bond performance of CFRP-strengthened steel have been done for the past years, but it has mainly focused on lower grades of steel. The performance of the bond between ultra-high modulus (UHM) CFRP and high/ultra-high strength steel (HSS/UHSS) is investigated in this paper. A series of experiments have been conducted, with single/double side-strengthened (SSS/DSS) HSS/UHSS with CFRP laminates using Araldite adhesive. It was found that strengthening up to the ultimate strength of the DSS specimens is feasible. However, debonding happens at the ultimate strength of SSS specimens.</p> 2019-12-31T12:46:35+02:00 Copyright (c) 2019 Mohsen Amraei, Lingjia Zong, Antti Ahola, Timo Björk https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/76262 Jännitysväsymisen kontinuumimalli 2020-01-01T09:48:00+02:00 Terhi Elina Kaarakka terhi.kaarakka@tut.fi Tero Frondelius tero.frondelius@oulu.fi Osmo Kaleva osmo.kaleva@tuni.fi Reijo Kouhia reijo.kouhia@tuni.fi Heikki Orelma heikki.orelma@tuni.fi Joona Vaara joona.vaara@wartsila.com <p align="LEFT">Artikkelissa tarkastellaan evoluutioyhtälöpohjaisen jännitysväsymismallin stokastista laajennusta. Esitetty malli on muodostettu yleisten kontinuumimekaniikan periaatteiden mukaisesti ja on siten luonnostaan moniakselinen ja käsittelee kaikki jännityskomponentit ekvivalentilla tavalla. Malli soveltuu myos mielivaltaiselle kuormitushistorialle. Esimerkkinä tarkastellaan yksinkertaista valkoisella kohinalla häirityn säännollisen kuormituksen aiheuttaman elinikäaennusteen jakaumaa.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-31T12:47:29+02:00 Copyright (c) 2019 Terhi Elina Kaarakka, Tero Frondelius, Osmo Kaleva, Reijo Kouhia, Heikki Orelma, Joona Vaara https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/76405 Suitability of laminated steel-copper structure for high-pressure hydraulic manifolds 2020-01-01T09:46:50+02:00 Lauri Siivonen lauri.siivonen@tamlink.fi Miika Paloniitty miika.paloniitty@tuni.fi Matti Linjama matti.linjama@tuni.fi Antti Hynnä antti.hynna@tuni.fi Sirpa Launis sirpa.launis@sandvik.com <p>Vacuum brazed steel-copper laminate could be used in high-pressure hydraulic manifolds in order to reduce size, weight and allow use of complex designs. The durability of such material is unknown. Samples were manufactured and static and dynamic tests were conducted. Results showed reduced material performance due to heat treatment. A hydraulic test manifold was manufactured and a long-term pressure load test was conducted. The material showed surprisingly good durability and pressure hull did not break in tests. A microscopic study was performed and only solidified copper in the corners had micro cracks after 10 million test cycles.</p> 2019-12-31T12:48:18+02:00 Copyright (c) 2019 Lauri Siivonen, Miika Paloniitty, Matti Linjama, Antti Hynnä, Sirpa Launis https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/88697 XIII Suomen mekaniikkapäivien 2018 ohjelmarunko ja yhteistyökumppanit 2019-12-31T14:58:30+02:00 Jarkko Niiranen jarkko.niiranen@aalto.fi 2019-12-31T14:44:01+02:00 Copyright (c) 2019 Jarkko Niiranen