Sekaformulaatio, tasomuodonmuutostila ja kolmisolmuinen kolmioelementti

Kirjoittajat

  • Jouni Freund Aalto-yliopisto
  • Eero-Matti Salonen Aalto-yliopisto

Avainsanat:

sekaformulaatio, paineyhtälö, Galerkin-pienimmän neliön keinon elementtimenetelmä, sensitointiparametri

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan sekaformulaation ja elementtimenetelmän soveltamista ta­so­muodonmuutostapauksessa Galerkin-pienimmän neliön keinoa käyttäen. Täysin kokoonpu­ris­tumattoman aineen lisäksi käsitellään erityisesti myös yleistä kokoonpuristuvaa tapausta. Ai­ne­mallina on isotrooppinen Hooken laki. Numeerisissa sovelluksissa käytetään kolmisolmuista kol­mioelementtiä. Suoritetaan vertailua puhtaalla siirtymäformulaatiolla saatuihin tuloksiin. Sen­sitointiparametrin arvon määritystapa kuvataan.

Osasto
Djebar Baroudin ja Jari Laukkasen muistonumero

Julkaistu

2023-12-29

Viittaaminen

Freund, J., & Salonen, E.-M. (2023). Sekaformulaatio, tasomuodonmuutostila ja kolmisolmuinen kolmioelementti. Rakenteiden Mekaniikka, 56(4), 161–178. https://doi.org/10.23998/rm.136079