Vuodesta 1968 saakka Rakenteiden Mekaniikka -lehti on julkaissut vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettisesta, laskennallisesta ja kokeellisesta mekaniikasta sekä näihin teemoihin liittyvästä matematiikasta ja sovelluksista.

Lehti julkaisee myös kirjallisuuskatsauksia, lyhyitä kommenttikirjoituksia lehdessä julkaistuista artikkeleista ja lyhyitä raportteja lehden aihealueisiin liittyvistä, mielenkiintoisista teknisistä menetelmistä tai ratkaisuista. Näiden kirjoitusten pituus on rajattu kahteen sivuun. Lehti julkaisee artikkeleita sekä suomen että englannin kielellä. Lisäksi suomenkielisistä artikkeleista on erillinen 'English Summary'. Lehti leviää Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kautta kansainvälisille foorumeille.

Erityisesti nuorten tutkijoiden kirjoitukset ovat tervetulleita. Suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tehdään runsaasti opinnäytetöitä, joista tämän lehden lukijat ovat kiinnostuneita. Rakenteiden mekaniikka pyrkii julkaisemaan artikkeleita myös seuran tilaisuuksissa pidetyistä esitelmistä. Toivomme saavamme lisää käsikirjoituksia lehteen julkaistavaksi, jotta Rakenteiden Mekaniikka -lehti voisi ilmestyä useammin ja siten entistä paremmin edistää mekaniikan eri osa-alueiden tutkimusta ja kehitystä.

Rakenteiden Mekaniikka -lehti on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Kaikki lehteen lähetetyt käsikirjoitukset vertaisarvioidaan vähintään kahdella arvioitsijalla ja arviointiprosessi noudattaa Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta.

Lehden vuosikerrat 1-49 löytyvät lehden vanhoilta verkkosivuilta: http://rmseura.tkk.fi/rmlehti/.

KÄSIKIRJOITUKSET 

Ennen artikkelin kirjoittamista kannattaa tutustua kirjoitusohjeisiin, jotka löytyvät lehden vanhoilta verkkosivuilta: http://rmseura.tkk.fi/rmlehti/.

Käsikirjoituksen lähettämisellä Rakenteiden Mekaniikka -lehteen kirjoittaja/kirjoittajat sallivat mahdollisen hyväksytyn artikkelin julkaisemisen lehden verkkosivulla. 

VAPAA SAATAVUUS

Rakenteiden Mekaniikka -verkkolehti toimii vapaa saatavuus (open access) -periaatteella ja uusin numero on välittömästi saatavilla elektronisessa muodossa. Artikkelit julkaistaan Creative Commons -lisenssillä BY-SA 4.0. Tietoa CC-lisensseistä löytyy linkistä CC-lisenssit.