Lisähuomioita energiataseiden käytöstä virtauslaskennassa

  • Eero-Matti Salonen Aalto-yliopisto
  • Rauno Holopainen Oulun ammattikorkeakoulu
Avainsanat: putkivirtauslaskenta, energiataseet, kokoonpuristumistermi

Abstrakti

Artikkeli on täydennys tämän lehden aikaisempaan energiataseiden käyttöä koskevaan artikkeliin. Mekaanisen energian taseen periaatteessa kokoonpuristuvassa virtauksessa esiintyvä niin sanottu kokoonpuristumistermi otetaan mukaan tarkasteluun. Eräs havainnollistava esimerkkitapaus käydään yksityiskohtaisesti läpi. Lisäksi esitetään kritiikkiä virtauslaskennan esityksissä ilmeneviin epätäsmällisyyksiin, joita saattaa esiintyä energiatarkastelujen yhteydessä.

Osasto
Emeritusprofessori Tapio Salmen muistonumero
Julkaistu
maalis 30, 2020
Viittaaminen
Salonen, E.-M., & Holopainen, R. (2020). Lisähuomioita energiataseiden käytöstä virtauslaskennassa. Rakenteiden Mekaniikka, 53(2), 42-52. https://doi.org/10.23998/rm.82681