Lisähuomioita energiataseiden käytöstä virtauslaskennassa

Kirjoittajat

  • Eero-Matti Salonen Aalto-yliopisto
  • Rauno Holopainen Oulun ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

putkivirtauslaskenta, energiataseet, kokoonpuristumistermi

Abstrakti

Artikkeli on täydennys tämän lehden aikaisempaan energiataseiden käyttöä koskevaan artikkeliin. Mekaanisen energian taseen periaatteessa kokoonpuristuvassa virtauksessa esiintyvä niin sanottu kokoonpuristumistermi otetaan mukaan tarkasteluun. Eräs havainnollistava esimerkkitapaus käydään yksityiskohtaisesti läpi. Lisäksi esitetään kritiikkiä virtauslaskennan esityksissä ilmeneviin epätäsmällisyyksiin, joita saattaa esiintyä energiatarkastelujen yhteydessä.

Osasto
Emeritusprofessori Tapio Salmen muistonumero

Julkaistu

2020-03-30

Viittaaminen

Salonen, E.-M., & Holopainen, R. (2020). Lisähuomioita energiataseiden käytöstä virtauslaskennassa. Rakenteiden Mekaniikka, 53(2), 42–52. https://doi.org/10.23998/rm.82681