Fretting-säröjen etenemisen tutkiminen murtumis-mekaniikan avulla

  • Juho Eemeli Niva suomi
Avainsanat: fretting, murtumismekaniikka, jännitysintensiteetti, FEM-laskenta

Abstrakti

Paperikoneen telan päätyliitokseen ydintyvien fretting-säröjen eteneemistä tutkittiin murtumismekaniikan avulla, soveltaen kolmiulotteista FEM-laskentaa jännitysintensiteettikertoimen  ja sen vaihteluvälin  määrittämiseksi. Analyysi osoitti parametrien kasvukehityksen hidastuvan ja jopa kääntyvän laskuun särön kärjen edetessä riittävän syvälle telavaipan seinämässä. Säröjen kasvunopeuden kannalta tämä tarkoittaa vähintäänkin merkittävää hidastumista, mutta myös pysähtyminen on mahdollinen.

Viittaaminen
Niva, J. E. (2017). Fretting-säröjen etenemisen tutkiminen murtumis-mekaniikan avulla. Rakenteiden Mekaniikka, 50(3), 186-190. https://doi.org/10.23998/rm.64935