Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen väsymisanalyysissä

Kirjoittajat

  • Ilkka Valkonen Stressfield Oy

Avainsanat:

väsyminen, moniaksiaalinen, aikasarja, yksikkökuorma, avoin lähdekoodi

Abstrakti

Artikkelissa esitetään menetelmät väsymisdatan ja yksikkökuormien yhdistämisestä ja sen käytöstä avoimen lähdekoodin FEM-ohjelmistojen yhteydessä väsymisvaurion selvittämiseksi. Kirjallisuudesta löytyvän esimerkin ja ohjelmalla lasketut tulokset olivat lähellä toisiaan. Avoimen lähdekoodin tarjoamat ratkaisut ovat siis varteenotettavia moniaksiaalisen väsymisen analysoinnissa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 14, 2021

Viittaaminen

Valkonen, I. (2021). Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen väsymisanalyysissä. Rakenteiden Mekaniikka, 54(2), 80–94. https://doi.org/10.23998/rm.103377