Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen väsymisanalyysissä

Kirjoittajat

  • Ilkka Valkonen Stressfield Oy

Avainsanat:

väsyminen, moniaksiaalinen, aikasarja, yksikkökuorma, avoin lähdekoodi

Abstrakti

Artikkelissa esitetään menetelmät väsymisdatan ja yksikkökuormien yhdistämisestä ja sen käytöstä avoimen lähdekoodin FEM-ohjelmistojen yhteydessä väsymisvaurion selvittämiseksi. Kirjallisuudesta löytyvän esimerkin ja ohjelmalla lasketut tulokset olivat lähellä toisiaan. Avoimen lähdekoodin tarjoamat ratkaisut ovat siis varteenotettavia moniaksiaalisen väsymisen analysoinnissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-14

Viittaaminen

Valkonen, I. (2021). Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen väsymisanalyysissä. Rakenteiden Mekaniikka, 54(2), 80–94. https://doi.org/10.23998/rm.103377