Tasorakenteiden ilmaääneneristävyyden arvioinnista

Kirjoittajat

  • Jukka Aalto Aalto-yliopisto

Avainsanat:

ilmaääni, tasoaalto, ääneneristävyys, äänenläpäisevyyskerroin, ääneneristysluku, laatta, aaltoimpedanssi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan rakenteiden ilmaääneneristävyyden laskennalliseen mää­rit­tämiseen liittyviä kysymyksiä rakennusinsinöörin näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan laat­to­ja ja niistä koostuvia kerroksellisia tasorakenteita. Johdetaan esiteltyjen yhtälöiden analyyttisia rat­kaisuja ja demonstroidaan niitä käyttäen ääneneristävyyden laskennallista määrittämistä.

Osasto
Emeritusprofessori Tapio Salmen muistonumero

Julkaistu

2020-03-30

Viittaaminen

Aalto, J. (2020). Tasorakenteiden ilmaääneneristävyyden arvioinnista. Rakenteiden Mekaniikka, 53(2), 145–179. https://doi.org/10.23998/rm.85743