Kirkkoveneen soutamisen malli

Kirjoittajat

  • Matti Ranta Aalto-yliopisto
  • Laila Hosia Espoon Soutajat ry

Avainsanat:

liikeyhtälö, matkavauhti, sykli, veto- ja palautusvaihe, vedonpituus, tahti

Abstrakti

Kirkkovenesoudulle saadaan yksinkertaistettu malli yhdistämällä veneen liikeyhtälö ja airojen rotaatioyhtälö. Voima vedossa asetetaan yhtäsuureksi kuin vastus koko syklin eli vedon ja airon palautuksen aikana. Veneen matkavauhdin määrittävät veneen liikevastus ja vetojen lukumäärä minuutissa, vedon pituus sekä syklin rytmi. Soutajan kestävyys arvioidaan soutajan hapenottokyvystä.

Osasto
XIII Suomen mekaniikkapäivien 2018 erikoisnumero

Julkaistu

2020-03-13

Viittaaminen

Ranta, M., & Hosia, L. (2020). Kirkkoveneen soutamisen malli. Rakenteiden Mekaniikka, 53(1), 28–34. https://doi.org/10.23998/rm.82948