Kirkkoveneen soutamisen malli

  • Matti Ranta Aalto-yliopisto
  • Laila Hosia Espoon Soutajat ry
Avainsanat: liikeyhtälö, matkavauhti, sykli, veto- ja palautusvaihe, vedonpituus, tahti

Abstrakti

Kirkkovenesoudulle saadaan yksinkertaistettu malli yhdistämällä veneen liikeyhtälö ja airojen rotaatioyhtälö. Voima vedossa asetetaan yhtäsuureksi kuin vastus koko syklin eli vedon ja airon palautuksen aikana. Veneen matkavauhdin määrittävät veneen liikevastus ja vetojen lukumäärä minuutissa, vedon pituus sekä syklin rytmi. Soutajan kestävyys arvioidaan soutajan hapenottokyvystä.

Osasto
XIII Suomen mekaniikkapäivien 2018 erikoisnumero
Julkaistu
maalis 13, 2020
Viittaaminen
Ranta, M., & Hosia, L. (2020). Kirkkoveneen soutamisen malli. Rakenteiden Mekaniikka, 53(1), 28-34. https://doi.org/10.23998/rm.82948