Varmuuskerroin jännitysväsymisen kontinuumimallissa

Kirjoittajat

  • Tero Frondelius Oulun yliopisto, Wärtsilä
  • Terhi Kaarakka Tampereen yliopisto
  • Osmo Kaleva Tampereen yliopisto
  • Reijo Kouhia Tampereen yliopisto
  • Heikki Orelma Tampereen yliopisto
  • Joona Vaara Wärtsilä

Avainsanat:

väsyminen, kontinuumimalli, varmuuskerroin, stokastinen jännityshistoria

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan äärettömään elinikään liittyvää varmuuskertoimen laskentaa kontinuumimekaniikkaan perustuvassa jännitysväsymismallissa. Jännityshistoria voi olla joko deterministinen tai stokastinen. Varmuuskertoimen laskenta redusoituu kestävyysfunktion maksimiarvon etsimiseen. Stokastisen jännityshistorian tapauksessa myös kestävyysfunktion arvot muodostavat stokastisen prosessin, jonka maksimiarvon todennäköisyysjakauma voidaan muodostaa. Menetelmää havainnollistetaan sekä yksinkertaisella yksidimensioisella että moniakselisella teollisella esimerkkilaskennalla.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-03-11

Viittaaminen

Frondelius, T., Kaarakka, T., Kaleva, O., Kouhia, R., Orelma, H., & Vaara, J. (2021). Varmuuskerroin jännitysväsymisen kontinuumimallissa. Rakenteiden Mekaniikka, 54(1), 21–29. https://doi.org/10.23998/rm.78149