Jännitysväsymisen kontinuumimalli

Kirjoittajat

  • Terhi Elina Kaarakka Tampereen yliopisto
  • Tero Frondelius Oulun yliopisto
  • Osmo Kaleva Tampereen yliopisto
  • Reijo Kouhia Tampereen yliopisto
  • Heikki Orelma Tampereen yliopisto
  • Joona Vaara Wärtsilä Finland Oy

Avainsanat:

väsyminen, kontinuumimalli, äärellinen elinikä, väsymispinta, vaurionkasvu

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan evoluutioyhtälöpohjaisen jännitysväsymismallin stokastista laajennusta. Esitetty malli on muodostettu yleisten kontinuumimekaniikan periaatteiden mukaisesti ja on siten luonnostaan moniakselinen ja käsittelee kaikki jännityskomponentit ekvivalentilla tavalla. Malli soveltuu myos mielivaltaiselle kuormitushistorialle. Esimerkkinä tarkastellaan yksinkertaista valkoisella kohinalla häirityn säännollisen kuormituksen aiheuttaman elinikäaennusteen jakaumaa.

 

Osasto
XIII Suomen mekaniikkapäivien 2018 erikoisnumero

Julkaistu

2019-12-31

Viittaaminen

Kaarakka, T. E., Frondelius, T., Kaleva, O., Kouhia, R., Orelma, H., & Vaara, J. (2019). Jännitysväsymisen kontinuumimalli. Rakenteiden Mekaniikka, 52(4), 236–243. https://doi.org/10.23998/rm.76262