Sprinklerilaitteiston luotettavuuden vaikutus teräsrakenteiden palomitoitukseen

  • Mikko Salminen Teräsrakenneyhdistys ry
  • Mikko Nieminen Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
  • Mikko Malaska Tampereen teknillinen yliopisto
Avainsanat: sprinklerilaitteisto, luotettavuus, paloturvallisuussuunnittelu, toiminnallinen palomitoitus

Abstrakti

Automaattiset sprinklerilaitteistot ovat tehokas keino pienentää rakennuspaloihin liit­tyviä riskejä. Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta on avannut uu­sia mahdollisuuksia sisällyttää sprinklereiden vaikutus rakennussuunnitteluun. Useissa kohteissa on voitu osoittaa, että esimerkiksi teräsosien palosuojauksen määrää voidaan vähentää merkittävästi tai jopa jättää kokonaan pois, silloin kun sprinklerijärjestelmä toimii suunnitellulla tavalla. Toimintavarmat ja palonkestävät suunnitteluratkaisut edellyttävät, että sprinklereille käytetyt luotettavuustasot sekä oletettuun palonkehitykseen perustuvat suunnittelumenetelmät ovat kattavasti perusteltuja. Tämä artikkeli esittelee tutkimuksen, jolla pyrittiin määrittämään sprinklerilaitteistojen luotettavuustasoja tyypillisissä rakennuskohteissa sekä arvioimaan mahdollisia hyötyjä voidaan saavuttaa, jos sprinklerijärjestelmän luotettavuus otetaan huomioon teräsrakenteiden rakennesuunnitteluun.

Osasto
Teräsrakentamisen T&K-päivien 2018 erikoisnumero
Julkaistu
heinä 11, 2019
Viittaaminen
Salminen, M., Nieminen, M., & Malaska, M. (2019). Sprinklerilaitteiston luotettavuuden vaikutus teräsrakenteiden palomitoitukseen. Rakenteiden Mekaniikka, 52(1), 23-37. https://doi.org/10.23998/rm.74512