Venymämitat kontinuumimekaniikassa Fingerin ja Piolan mukaan

  • Martti Mikkola Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos

Abstrakti

Suhteellinen muodonmuutos kontinuumimekaniikassa voidaan määrittää usealla tavalla. Tavallisimmin käytetyt venymämitat johtavat kovariantteihin tensoreihin (Green-Lagrange, Almansi-Euler). Finger ja Piola ovat esittäneet venymämitat, joiden tensorit ovat kontravariantteja. Artikkelissa tarkastellaan näiden venymämittojen johtamista ja ominaisuuksia sekä niihin liittyviä jännityksiä. Sovelluksina tarkastellaan vedettyä sauvaa ja yksinkertaista leikkausta.

Avainsanat: muodonmuutos, Fingerin ja Piolan venymämitat, venymänopeus, jännitysmitta
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 14, 2017
Viittaaminen
Mikkola, M. (2017). Venymämitat kontinuumimekaniikassa Fingerin ja Piolan mukaan. Rakenteiden Mekaniikka, 50(4), 451-462. Noudettu osoitteesta https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/66414