Rakennejärjestelmän toisen asteen tekijöiden luotettavuusteoreettinen yhteisvaikutusanalyysi

  • Juhani Taipale TUT

Abstrakti

Artikkeli esittelee analysointimenetelmän, jonka avulla saadaan kartoitetuksi ne valitun rakennejärjestelmän primaarit perustekijät ja tekijäkombinaatiot, joiden luonne tulee ymmärtää tarkemmin pyrittäessä turvallisiin rakenneratkaisuihin. Samoin löydetään sekundaarit tekijät sekä tekijäkombinaatiot, joihin panostaminen on epätaloudellista. Näin muotoutuu rakennekokonaisuuksien eriasteisten vaikutustekijöiden priorisointi tavalla, joka takaa täsmälaatuvaatimusten kohdentumisen rakenneratkaisujen detaljitasolla vaaditun funktionaalisen potentiaalin maksimoimiseksi. Samalla se tuo esiin käytettävien suunnittelu- ja mitoitusmenetelmien mahdollisesti generoimat piilovarmuudet / täsmäkohdentamattomat epätaloudelliset ylipanostukset tai niiden epätarkkuuksista johtuvat varmennuspuutteet / kohdentamattomat riskit. Koko tarkastelun kannalta oleellista onkin se potentiaalinen mahdollisuus, että merkityksettömäksi katsottavien vaikutustekijöiden jokin käytännössä vaikeasti todennettava yhteisvaikutus voi yllättäen evoloitua merkittäväksi ääritilanteen hallitsemattomaksi riskitekijäksi.

Avainsanat: luotettavuus, toisen asteen teoria, vaikutuskombinaatio, yhteisvaikutus
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 22, 2017
Viittaaminen
Taipale, J. (2017). Rakennejärjestelmän toisen asteen tekijöiden luotettavuusteoreettinen yhteisvaikutusanalyysi. Rakenteiden Mekaniikka, 50(3), 357-361. https://doi.org/10.23998/rm.65122