Kuormitustavan ja symmetrisyyden vaikutus kuormaa kantamattomien hitsausliitosten väsymiseen – tehollisen lovijännityksen ja murtumismekaniikan menetelmien vertailu

  • Antti Santeri Ahola LUT School of Energy Systems, Lappeenranta University of Technology
  • Heli Mettänen
  • Timo Björk
Avainsanat: Väsyminen, Hitsatut liitokset, Taivutus, Liitoksen symmetrisyys

Abstrakti

 Kasvavan taivutusjännitysosuuden (degree of bending, DOB) on ajateltu parantavan merkittävästi väsymiskestävyyttä perinteisessä jännitys-kestoikä (S-N) laskennassa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin hitsattujen liitosten väsymistä kalvo- ja taivutuskuormituksessa tehollisen lovijännityksen menetelmällä ja lineaarielastisella murtumismekaniikalla. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että liitoksen symmetrisyydestä määräytyen ulkoisen kuormituksen taivutusjännitys voi aiheuttaa merkittävästi korkeampia lovijännityksiä hitsin rajaviivalle kuin vastaavansuuruinen kalvojännitys.

Viittaaminen
Ahola, A. S., Mettänen, H., & Björk, T. (2017). Kuormitustavan ja symmetrisyyden vaikutus kuormaa kantamattomien hitsausliitosten väsymiseen – tehollisen lovijännityksen ja murtumismekaniikan menetelmien vertailu. Rakenteiden Mekaniikka, 50(3), 153-157. https://doi.org/10.23998/rm.65049