Teknologiset tekijät teräksen väsymisessä

Kirjoittajat

  • Matti Makkonen

Avainsanat:

väsyminen, koon vaikutus, pinnankarheus

Abstrakti

Koneenelimien valmistusprosessi muuttaa aina kyseisen osan väsymisominaisuuksia. Näistä teknologisista tekijöistä käsitellään tässä kirjoituksessa seuraavia: materiaalivirheet, ainespaksuus ja pinnankarheus. Analyysi tuo esille, että väsymismitoituksen perusteena olevat kokeet tulisi aina tehdä koesauvoilla, jotka vastaavat väsymisominaisuuksiltaan mitoituskohdetta. Joitakin suunnitteluohjeita annetaan tapauksille, joissa tämä ei ole mahdollista. Päähuomio kiinnitetään pinnankarheuteen. Artikkelissa osoitetaan, että pinnan karheus on mahdollista ottaa huomioon tarkemmin käyttäen tilastollisia menetelmiä. Kuitenkin ainoa tilastollinen mitoitusmenetelmä, joka tukee tällaista menettelyä, on kirjoittajan kehittämä, ydintyneiden alkusäröjen jakaumaan perustuva menetelmä. Pintanaarmujen syvyys voidaan yhdistää alkuvikoihin tilastollisesti. Saatua kokonaissärösyvyyttä voidaan käyttää väsymislujuuden arviointiin soveltamalla murtumismekaniikkaa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-05-18

Viittaaminen

Makkonen, M. (2017). Teknologiset tekijät teräksen väsymisessä. Rakenteiden Mekaniikka, 50(1), 25–40. https://doi.org/10.23998/rm.63497