Venymämitat kontinuumimekaniikassa Hillin-Sethin mukaan

  • Martti Mikkola
Avainsanat: muodonmuutos, yleinen venymämitta, venymänopeus, logaritminen venymä, jännitysmitta

Abstrakti

Suhteellinen muodonmuutos kontinuumimekaniikassa voidaan määrittaa usealla tavalla. R. Hill ja B.R. Seth ovat esittäneet yleisen kaavan, jonka mukaan useat suhteellisen
muodonmuutoksen mitat voidaan määrittää. Artikkelissa kyseista kaavaa sovelletaan tavallisimpiin venymämäärittelyihin mukaan lukien H. Henckyn esittämä logaritminen venymä. Myös
venymänopeuksien lausekkeet esitetään. Kuhunkin venymämittaan liittyvä jännitys johdetaan. Sovelluksina tarkastellaan vedettyä sauvaa ja yksinkertaista leikkausta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 12, 2017
Viittaaminen
Mikkola, M. (2017). Venymämitat kontinuumimekaniikassa Hillin-Sethin mukaan. Rakenteiden Mekaniikka, 50(1), 1-16. https://doi.org/10.23998/rm.63299