Tekninen selvitys: Tarkka liittopalkkielementti helposti

Kirjoittajat

  • Jukka Matti Aalto Aalto-yliopisto

Avainsanat:

liittopalkki, joustava liitos, analyyttinen ratkaisu, palkkielementti

Abstrakti

Lähteessä [1] (J. Aalto, Tarkkoja elementtejä helposti, Rakenteiden Mekaniikka, vol. 56, nro 4, 2023, s. 199–204) esitettiin käytäntö, jolla voidaan muodostaa tarkkoja palkkielementtejä systemaattisesti ja mahdollisimman vähällä työllä. Tässä artikkelissa menettelyä sovelletaan liittopalkkiin, jonka liitos on joustava. Johdetaan palkin analyyttinen ratkaisu integrointivakioiden avulla lausuttuna ja sitä käyttäen elementin vapausastesiirtymien ja vapausastevoimien sekä integrointivakioiden väliset yhteydet. Niitä hyväksi käyttäen saadaan määritettyä helposti elementin jäykkyysmatriisi ja kuormitusvektori sekä siirtymä- ja voimasuureiden tarkat jakaumat elementin alueella. Numeerisena esimerkkinä esitetään pistekuorman ja oman painon kuormittama kaksiaukkoinen liittopalkki. 

Osasto
Tekniset selvitykset

Julkaistu

2024-03-27

Viittaaminen

Aalto, J. M. (2024). Tekninen selvitys: Tarkka liittopalkkielementti helposti. Rakenteiden Mekaniikka, 57(1), 37–42. https://doi.org/10.23998/rm.142740