Lapetaivutetun CLT-rakenteen lujuuslaskentamenetelmät

Kirjoittajat

  • Sami Pajunen Tampereen yliopisto
  • Essi Lääveri A-insinöörit Suunnittelu Oy
  • Markku Heinisuo Tampereen yliopisto

Avainsanat:

CLT, kerrospalkkiteoria, Gamma-menetelmä, laajennettu Gamma-menetelmä, leikkausanalogia, liittovaikutus

Abstrakti

Ristiinliimatuista lautakerroksista koottu monikerroslevy, niin sanottu CLT-levy (Cross-Laminated Timber), on vakiinnuttanut paikkansa muiden insinööripuutuotteiden rinnalla teollisessa puurakentamisessa. CLT-levyä käytetään asuinkerrostaloissa, toimistoissa ja muissa jul­kisissa rakennuksissa etenkin seinien ja lattioiden kantavina rakenteina sekä osana koko ra­ken­nuk­sen jäykistysjärjestelmää. Lujuustekniseltä kannalta CLT-levyn tyypillisistä käyttökohteista yli­voimaisesti haastavimpia ovat lattiarakenteet, joissa levyn kerroksellisuus yhdistettynä puun or­to­trooppisuuteen tekee rakenteen siirtymien ja jännitysten laskennasta monimutkaista. Tässä ar­tikkelissa käydään läpi tällaisten lapetaivutettujen CLT-rakenteiden yleisimpien ana­lyy­si­me­ne­tel­mien teoreettisia perusteita sekä vertaillaan menetelmien etuja sekä niiden käyttöön vaikuttavia omi­naisuuksia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-04

Viittaaminen

Pajunen, S., Lääveri, E., & Heinisuo, M. (2023). Lapetaivutetun CLT-rakenteen lujuuslaskentamenetelmät. Rakenteiden Mekaniikka, 56(2), 81–105. https://doi.org/10.23998/rm.128483