Poikittaisisotrooppinen lineaarikimmoinen materiaalimalli

Kirjoittajat

  • Kari Kolari Teknologian tutkimuskeskus VTT
  • Reijo Kouhia Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanat:

lineaarikimmoinen materiaalimalli, poikittaisisotropia, invariantit, muodonmuutosenergia, jännitysenergia

Abstrakti

Artikkelissa johdetaan lineaarisesti kimmoisan poikittaisisotrooppisen materiaalimallin konstitutiivinen yhtälö invarianttiteorian avulla koordinaatistoriippumattomassa muodossa. Poikittaisisotrooppisen kimmoisan aineen jännitysenergia tai vastaavasti venymäenergia
riippuu viidestä invariantista, kolmesta jännitystensorin invariantista ja kahdesta jännityksen ja rakennetensorin tulon invariantista, tai venymäenergian tapauksessa kolmesta venymätensorin invariantista ja kahdesta venymän ja rakennetensorin tulon invariantista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-05-23

Viittaaminen

Kolari, K., & Kouhia, R. (2022). Poikittaisisotrooppinen lineaarikimmoinen materiaalimalli. Rakenteiden Mekaniikka, 55(1), 14–25. https://doi.org/10.23998/rm.115625