Purkautumiskerroin ja häviökerroin

Kirjoittajat

  • Eero-Matti Salonen Aalto-yliopisto
  • Rauno Holopainen Metropolia Ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

painovoimainen ilmanvaihto, purkautumiskerroin, häviökerroin, käyttövoima, kanavistovirtaus, mekaanisen energian tase, kontrollitilavuus

Abstrakti

Artikkelin aiheena on painovoimaisen ilmanvaihdon soveltaminen hormi-tyyp­pi­siin aukkoihin käyttäen hyväksi mekaanisen energian taseen periaatetta. Kanavisto-virtauksen kä­sit­teen häviökerroin yhteys painovoimaisen ilmanvaihdon käsitteeseen purkautumiskerroin tu­lee esille. Kontrollitilavuustarkastelut ovat tärkeässä asemassa. Kaksi yksinkertaista esi­merk­ki­tapausta esitetään. Artikkeli on aiheeltaan opetuksellinen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-15

Viittaaminen

Salonen, E.-M., & Holopainen, R. (2022). Purkautumiskerroin ja häviökerroin. Rakenteiden Mekaniikka, 55(2), 26–41. https://doi.org/10.23998/rm.107658