Purkautumiskerroin

Artikkeli on aiheeeltaan opetuksellinen

Kirjoittajat

  • Eero-Matti Salonen Aalto-yliopisto
  • Rauno Holopainen Metropolia Ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

painovoimainen ilmanvaihto, purkautumiskerroin, mekaanisen energian tase, kontrollitilavuus, kokoonpuristumistermi, kuroumakerroin, terminologia

Abstrakti

Painovoimaisen ilmanvaihdon käsitettä purkautumiskerroin selostetaan erityisesti kontrollitilavuustarkastelujen avulla mekaanisen energian taseen periaatetta soveltamalla. Yksinkertainen esimerkkitapaus esitetään. Alan terminologiaa kommentoidaan. Artikkeli on aiheeltaan opetuksellinen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-15

Viittaaminen

Salonen, E.-M., & Holopainen, R. (2021). Purkautumiskerroin: Artikkeli on aiheeeltaan opetuksellinen. Rakenteiden Mekaniikka, 54(3), 130–142. https://doi.org/10.23998/rm.107342