Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu eikä se ole arvioitavana toisessa julkaisussa (tai päätoimittajalle on annettu asiasta selvitys).
  • Käsikirjoituksen teksti- ja ulkoasu noudattavat tyyliltään ja viittauskäytännöiltään annetun mallin mukaisia vaatimuksia.
  • Käsikirjoitustiedosto on lähetettäessä pdf-muodossa (Portable Document Format).

Kirjoittajan ohjeet

Aiheenmukaisuus, uutuusarvo ja vastuullisuus

Käsikirjoituksen on käsiteltävä lehden aihealueisiin kuuluvia teemoja ja aiheen on oltava relevantti joko tieteellisestä tai teollisesta näkökulmasta katsottuna. Käsikirjoituksen on sisällettävä uutta tieteellisestä tietoa. Insinööritieteiden alalla tieteellisen tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotesuunnittelun rajat ovat alan luonteen vuoksi usein häilyviä, mutta käsikirjoituksen pääpainon tulisi kuitenkin olla tieteellisen tutkimuksen puolella. Rakenteiden Mekaniikka -lehti on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Vertaisarviointi- ja julkaisukäytännöt

Lehteen lähetetyt käsikirjoitukset, jotka valitaan vertaisarviointiprosessiin, vertaisarvioidaan vähintään kahden arvioitsijan toimesta päätoimittajan (tai toimittajan) arvioinnin lisäksi. Arviointi noudattaa Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta.

Käsikirjoituksen lähettämisellä Rakenteiden Mekaniikka -lehteen kirjoittaja/kirjoittajat sallivat mahdollisen hyväksytyn artikkelin julkaisemisen lehden verkkosivulla. 

Lehti ottaa vakavasti tekijänoikeuksiin, plagiointiin ja muihin hyviin julkaisukäytöntöihin liittyvät rikkomukset. Lehteen lähetetyt artikkelit voidaan tarkistaa plagioinnintunnistusohjelmistolla.

Kirjoittajia ei veloiteta käsikirjoitusten lähettämisestä eikä artikkelien julkaisemisesta.

Ulkoasu

Ulkoasun osalta käsikirjoituksen tulee noudattaa annettuja malleja: Latex-ohjelmiston käyttäjille luokkatiedosto (11.5.2017) rmtyyli.cls (tai englanniksi kirjoitettaessa rmstyle.cls) ja kirjoitusohjeet.tex sekä kirjoitusohjeet.pdf (tai englanniksi kirjoitettaessa instructions.tex ja instructions.pdf); Word-ohjelmiston käyttäjille (11.5.2017) kirjoitusohjeet.doc (tai englanniksi kirjoitettaessa instructions.doc).

Tietosuojaseloste

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

Please read the Journal.fi Privacy Policy.

The Federation of Finnish Learned Societies and the journal are joint controllers. Their respective responsibilities are described in the document.