1.
Pajunen S, Kouhia R, Mäkinen J, Vuotikka A-J, Frondelius T. Emeritusprofessori Tapio Salmen muistoa kunnioittaen. RakMek [Internet]. 30. maaliskuuta 2020 [viitattu 1. joulukuuta 2020];53(2):ii-iii. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/91108