1.
Abed A, Korkiala-Tanttu L, Forsman J, Koivisto K. 3D simulations of deep mixed columns under road embankment. RakMek [Internet]. 21. tammikuuta 2021 [viitattu 24. kesäkuuta 2021];54(1):1-20. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/84590