1.
Salonen E-M, Holopainen R. Lisähuomioita energiataseiden käytöstä virtauslaskennassa. RakMek [Internet]. 30. maaliskuuta 2020 [viitattu 1. joulukuuta 2020];53(2):42-. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/82681