1.
Frondelius T, Kaarakka T, Kaleva O, Kouhia R, Orelma H, Vaara J. Varmuuskerroin jännitysväsymisen kontinuumimallissa. RakMek [Internet]. 11. maaliskuuta 2021 [viitattu 17. syyskuuta 2021];54(1):21-9. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/78149