1.
Kokko RM, Vaara J, Kuivaniemi T, Frondelius T. Numerical simulation of laser welded joints: modern fatigue analysis methodology. RakMek [Internet]. 22. lokakuuta 2020 [viitattu 24. kesäkuuta 2021];53(4):342-55. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/77613