1.
Siivonen L, Paloniitty M, Linjama M, Hynnä A, Launis S. Suitability of laminated steel-copper structure for high-pressure hydraulic manifolds. RakMek [Internet]. 31. joulukuuta 2019 [viitattu 28. helmikuuta 2020];52(4):244-50. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/76405