1.
Salminen M, Nieminen M, Malaska M. Sprinklerilaitteiston luotettavuuden vaikutus teräsrakenteiden palomitoitukseen. RakMek [Internet]. 11. heinäkuuta 2019 [viitattu 22. syyskuuta 2019];52(1):23-7. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/74512