1.
Tuohineva T, Väisänen I, Mäntylä A, Kuivaniemi T, Haataja M, Frondelius T. Benchmarking of two flexible multibody dynamic simulation software in engine simulations. RakMek [Internet]. 8. joulukuuta 2018 [viitattu 19. elokuuta 2022];51(2):32-48. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/69961