1.
Hintikka J, Lehtovaara A, Frondelius T, Mäntylä A. Tangential traction instability in fretting contact below fully developed friction load. RakMek [Internet]. 21. elokuuta 2017 [viitattu 9. heinäkuuta 2020];50(3):175-8. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/65105