1.
Mäntylä A, Göös J, Leppänen A, Frondelius T. Large bore engine connecting rod fretting analysis. RakMek [Internet]. 21. elokuuta 2017 [viitattu 13. joulukuuta 2019];50(3):239-43. Saatavissa: https://rakenteidenmekaniikka.journal.fi/article/view/64914