Katajisto, H., Kere, P. ja Lyly, M. (2020) ”A model for fast delamination analysis of laminated composite structures”, Rakenteiden Mekaniikka, 53(2), ss. 67-84. doi: 10.23998/rm.82730.