(1)
Ranta, M.; Hosia, L. Kirkkoveneen Soutamisen Malli. RakMek 2020, 53, 28-34.