[1]
Katajisto, H., Kere, P. ja Lyly, M. 2020. A model for fast delamination analysis of laminated composite structures. Rakenteiden Mekaniikka. 53, 2 (maalis 2020), 67-84. DOI:https://doi.org/10.23998/rm.82730.