[1]
Frondelius, T. ja Aho, J. 2017. JuliaFEM - open source solver for both industrial and academia usage. Rakenteiden Mekaniikka. 50, 3 (elo 2017), 229-233. DOI:https://doi.org/10.23998/rm.64224.